ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΗΣ